RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001306348Pcdh9protocadherin 9156934010870237531Ratn/aRegiongene