RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10002756Gstm2glutathione S-transferase mu 22195624015195628774Ratn/aRegiongene