chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1246673274246673275AT25GENIChomozygous894920404
1246710575246710576TG25GENIChomozygous894920405