chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1246673274246673275AT15GENIChomozygous879035204
1246710575246710576TG15GENIChomozygous879035205